همایش/ سمینار / دوره های آموزشی

 
 

        یکی از وظایف سایت سه رخ معرفی و اطلاع رسانی سمینار ها ، همایش ها و دوره های آموزشی آرایشگری است . برای آرایشگران و مدیران سالن خیلی مهم است که بصورت دوره ای از زمان برگزاری سمینارهای مربوط به آرایشگری ، همایشی که مربوط به یک محصول جدید است ، دوره های تخصصی آرایشی مطلع شوند. چون این دوره ها در شهرهای مختلف و در کشورهای مختلف برگزار میشود. تلاش ما دسترسی به یک بانک اطلاعاتی کامل و مفید در راستای دنیای آرایش و پیرایش میباشد.