اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
آموزش مدل آرایش چشم پف دار

آرایش چشم پف دار

ابتدا با چند خط افقی در راستای پلک چشم ، پشت پلک را جداسازی کنید. این جداسازی الگوی زدن رنگ سایه روشن […]