مهر ۷, ۱۳۹۶
آرایش کلوپاترا

آرایش مصری

آرایش مصری یا آرایش کلوپاترا یکی از زیباترین و جذاب ترین انواع آرایش می باشد که در آرایشگاه استفاده می شود.