آذر ۱۹, ۱۳۹۶
اصلاح صورت با ریش تراش

اصلاح صورت آقایان با تیغ برقی

اصلاح صورت با تیغ های برقی و ماشین ریش تراش یکی از شیوه های مرسوم برای اصلاح صورت آقایان آرایش صورت  است.