مهر ۱۵, ۱۳۹۶
اکستنشن ابروی کم پشت

اکستنشن ابرو

اکستنشن ابرو یکی از شیوه های افزایش تارهای موی ابرو است که بر روی پوست بدون مو نیز قابل اجرا است.