اسفند ۵, ۱۳۹۶
آموزش آرایش چشم

بزرگ نشان دادن چشمها با آرایش

بسیاری از خانم هایی که چشم ها ریز دارند با استفاده از ترفندهای آرایشی چشمان خود را به گونه که بزرگتر دیده […]