آبان ۹, ۱۳۹۶
تونر پوست خشک

بهترین تونر پوست خشک و حساس

تونر مناسب برای پوست های خشک و حساس باید فاقد مواد الکی بوده تا پوتس خشک تر و آسب پذیرتر نشود.