آذر ۲۱, ۱۳۹۶
بهداشت آرایشگاه

بهداشت آرایشگاه مردانه

رعایت بهداشت محیط و واسایل موجود در آرایشگاه یکی از نکات مهم است که باید به آن توجه شود.
آذر ۱۸, ۱۳۹۶
بهداشت آرایشگاه

بهداشت آرایشگاه زنانه

رعایت اصول بهداشتی در آرایشگاه های زنانه اعم از لوازم و محیط و مواد مصرفی بسیار مهم می باشد.