آبان ۱۳, ۱۳۹۶
فیکساتور آرایش

روش استفاده از فیکساتور

برای استفاده از فیکساتور های آرایشی باید ابتدا نوع فیکساتور را متناسب با نوع پوست انتخاب کرده و بعد از آرایش بر […]