مهر ۱۶, ۱۳۹۶
تیرگی واژن و کشاله ران

علت تیرگی واژن و کشاله ران

تیرگی در نواحی شرمگاهی و کشاله ران در خانم ها دلایل مختلفی داشته که درهر فرد این میزان تیرگی متفاوت است.