دی ۸, ۱۳۹۶
جلسات لیزر موی زائد

تعداد جلسات لیزر موهای زائد

تعداد جلسات لیزر موهای زائد با توجه به منطقه مورد نظر و دستگاه لیزر متفاوت بوده و ممکن است طولانی یا کوتاه […]