اسفند ۱۱, ۱۳۹۶
ضرر حنا برای ابرو

معایب حنا برای ابرو

حنا علاوه بر مزیت هایی که دارد به دلیل رنگ قوی که ایجاد می کند دارای معایبی همچون لکه شدن پوست هنگام […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
ضرر حنا برای ابرو

معایب حنا برای ابرو

حنا علاوه بر مزیت هایی که دارد به دلیل رنگ قوی که ایجاد می کند دارای معایبی همچون لکه شدن پوست هنگام […]