مهر ۱۷, ۱۳۹۶
آرایش موها

آرایش موها برای صورت گرد

افرادی که صورت های گرد دارند باید سعی کنند موهایی صاف و بلند داشته باشند تا صورت آن ها کشیده تر به […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۶
آرایش صورت گرد

آرایش مناسب صورت گرد

برای آرایش کردن صورت های گرد باید به نکاتی دقت کنید تا از گردی چهره کاسته و صورت کشیده به نظر برسد.