اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
معایب کلر برای مو

ضرر کلر آب استخر برای مو

استخر و شنا شاید برای پوست و شادابی آن مفید باشند اما کلر موجد در آب می تواند به موها آسیب برساند […]