مهر ۴, ۱۳۹۶
مهمترین عوارض کاشت مژه

عوارض کاشت مژه

کاشت مژه تکنیک برتر آرایشگاهی است که تارهای مژه های کم پشت را افزایش می دهد. اما رشد موهای کاشته شده بیشتر […]