مهر ۱۰, ۱۳۹۶
بهترین تعریف از آرایش

آرایش چیست؟

آرایش بر خلاف پیرایش که کم کردن را برای ما یاد آوری میکند به معنی افزودن است .میکاپ یا آرایش در حقیقت […]